Startsida - Fakta - Reportage - Boken
Frågor - Smakprov - Köp boken - Gästbok

Frågor och svar:


De flesta frågor jag får rör ungefär samma sak, därför har jag valt att lägga ut svaren här på hemsidan. Finns inte din fråga besvarad, så är det bara att skicka frågan till:

cmjproduktion@hotmail.com

1. Vad tyckte du var jobbigast under utbildningen?
Se fråga 2.

2. Vad var det bästa du lärde dig?
Fråga 1 och 2 hänger samman. Den bästa lärdomen jag fick, var även det som jag tyckte var jobbigast. Jag har fått dessa båda frågor åtskilliga gånger under årens lopp och mina svar har förändrats efterhand. Jag har inte riktigt vetat vad jag ska lyfta fram, eftersom det finns så många saker som var jobbiga att klara sig igenom. Det tog mig många år att verkligen inse vad det egentligen var som jag tyckte var det allra jobbigaste och samtidigt den bästa lärdomen.
Det var nämligen inte, som man skulle kunna tro, avsaknad av sömn, tunga marscher, fysisk smärta eller liknande, utan det faktum att jag förlorade min frihet. Att inte få göra någonting på egen hand, att inte få sova när man vill, inte äta eller gå på toaletten, inte få röra sig vart man vill, att inte ens veta vad nästa minut i ens liv ska innehålla. Det tärde på mig, det fick mig att krympa, det fick mig att känna den oerhörda kraft som finns i en frihetslängtan.
Denna erfarenhet har stärkt min tro på det demokratiska systemet som överlägset alla andra och här kan jag konstatera att FN har en ytterst viktig roll att spela i arbetet med att demokratisera alla världens länder.

3. Hur kan man bäst träna och förbereda sig inför kustjägarutbildningen?
En allsidig träning är det enda rätta. Varva löpning, simning och styrketräning. Löpningen ska vara både långdistans 1-2 mil och intervallträning, t.ex. ruscha i branta backar. Styrketräning ska varvas med repklättring, vilken är en av de bästa formerna av styrketräning.
Kraven för att komma in finns på försvarsmaktens hemsida, men observera att detta är grundkrav. Desto bättre tränad du är ju mindre behöver du slita för att klara av utbildningen. Ett bra träningsprov att göra är det som heter "Atletofficer", vilket innehållet tre delmoment som sedan räknas samman enligt en speciell formel:

Övning: Resultat: Exempel:
löpning 10 km: tiden i minuter x 5 40 minuter x 5 = 200
bänkpress ett lyft med maxbelastning 120 kg
häv i stång antal häv x 2 15 st x 2 = 30


Uträkning: löpning - bänkpress - häv. alltså i vårt exempel: 200 - 120 - 30 = 50

Guldvalören betyder att man ska hamna på talet 50 eller mindre. Klarar man detta är man väl förberedd för kustjägarutbildningen. Detta test talar nämligen om att man är välbalanserad i sin träning. Förhållandet mellan styrka och kondition är viktigt och krävs för att klara en hård militär utbildning.

4. Har något förändrats med utbildningen sedan du låg inne?
Under tiden jag gjorde min militärtjänst så avslutades det kalla kriget. Berlinmuren föll och så vidare. I stället för att ha ett invasionsförsvar mot en fiende från öster, så inriktar man sig nu på en försvarsmakt som kan verka direkt där en konflikt uppstår. Varhelst i världen detta sker. Detta har i sin tur medfört att försvarsmakten genomgår en sedan länge välbehövlig förändring, som sprider sig ända ner till soldatnivå, där man kan se till bland annat två förändringar:
1. Materielen har blivit modernare, mer avancerad och dessutom finns det så mycket mer nu än när jag gjorde min utbildning. Detta ställer krav på utökad utbildningstid för att hinna lära sig allting ordentligt.
2. Utbildningsmetoderna har utvecklats. Skrikande befäl har i viss mån ersatts av en modernare pedagogik. Detta betyder givetvis inte att utbildningen har blivit mindre tuff.
Det är min förhoppning och övertygelse att en kustjägare modell 2006 är betydligt mer kompetent och välutbildad än kustjägaren modell 1991.

5. Varför sökte du till kustjägarna?
Inspirerad av diverse filmer och böcker. En 20-åring som sökte efter det ultimata äventyret.

6. Tycker du vi ska ha allmän värnplikt eller en yrkesarmé?
Trots att jag tycker att den allmänna värnplikten fyller ett viktigt syfte, nämligen att förankra försvaret hos den befolkningen, så anser jag att en yrkesarmé blir alltmer ofrånkomlig. Bevisligen är vi ju också på väg dit även om det politiska systemet arbetar väldigt långsamt.
Kraven blir allt större på soldaterna, vilket medför att utbildningen måste bli längre och dyrare och då har man inte råd att kasta bort denna investering. En militär utbildning som ska duga något till är färskvara.