Startsida - Fakta - Reportage - Boken
Frågor - Smakprov - Köp boken - Gästbok

Fakta om boken

Titel:
Författare:
Förlag:
Omslagsfoto:
Omslag:
Format:
Jag ska bli kustjägare
Carl-Magnus Jönsson
Ord & Visor förlag
Johnny Petré
Fyrfärgstryck
215 x 140 x 30
Pärm:
Sidantal:
Grafisk form:
Tryck:
ISBN:
Hård
377
Ord & Visor
AIT, Falun, 1999
91-88675-02-5